Ταξινόμηση: Ημερομηνία / Retweets

Μου άρεσε ένα βίντεο @YouTube https://t.co/o50HAbEKwb Selena Gomez - Bad Liar

Μου άρεσε ένα βίντεο @YouTube https://t.co/Flp7qu1sBi Selena Gomez - Bad Liar

Πρόσθεσα ένα βίντεο σε ένα playlist @YouTube https://t.co/vh3WeYXXmS Selena Gomez - Bad Liar

Μου άρεσε ένα βίντεο @YouTube https://t.co/0aUEaGFYh5 Selena Gomez - Bad Liar

I liked a @YouTube video https://t.co/uZWgkHutNZ Selena Gomez - Bad Liar

Μου άρεσε ένα βίντεο @YouTube https://t.co/E9rXYmHQ41 Selena Gomez - Bad Liar

Πρόσθεσα ένα βίντεο σε ένα playlist @YouTube https://t.co/HnXVbRjuLO Selena Gomez - Bad Liar

I liked a @YouTube video https://t.co/wwZ8eU3ejX Selena Gomez - Bad Liar

I liked a @YouTube video https://t.co/IGuSsHEZOT Selena Gomez - Bad Liar

Μου άρεσε ένα βίντεο @YouTube https://t.co/1TOy25M06t Selena Gomez - Bad Liar

Μου άρεσε ένα βίντεο @YouTube https://t.co/YzU4f7ykyw Selena Gomez - Bad Liar

Μου άρεσε ένα βίντεο @YouTube https://t.co/wh8vwp9RkI Selena Gomez - Bad Liar