Ταξινόμηση: Ημερομηνία / Retweets

RT @tattan27051975: ΝΙΩΣΤΕ ΛΙΓΟ ΜΗΓΑΜΗΣΩ ΡΕ ΑΜΟΥΣΟΙ https://t.co/AD1PkZXOFQ

RT @tattan27051975: ΝΙΩΣΤΕ ΛΙΓΟ ΜΗΓΑΜΗΣΩ ΡΕ ΑΜΟΥΣΟΙ https://t.co/AD1PkZXOFQ