(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @pranga3: Μια σκέψη, μια πρόθεση, μπορεί να είναι η αρχή μιας μεγάλης δράσης .. https://t.co/zFkZChKjIT