(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @tsoupras: The famous beautifull small lake "Giola"! Thassos island G r e e c e https://t.co/m8z1HRlduv