(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @GiotaGiota6: Ρόδι με καρύδια ??? Τι βγάζει το χωριό μουυ?? https://t.co/UvNbB5Syrr