(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @shoutsofsilver: de esto me di cuenta yo solita y me sentí realizada chao https://t.co/Mh4AzQTDxy