(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @GiotaGiota6: ?Η καλύτερη αίσθηση στον κόσμο είναι το χαμόγελο? Σας χωρίζω το δικό μου για εκκίνηση? Για έναρξη ημέρας χαρίσε στο…