(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @rickanti: Δεν υπάρχει σημείο μηδέν δεν υπήρξε ποτέ