(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @9ua1kXgxzL6NR5W: Η γυναίκα πρέπει να είναι σαν...γαλλικό άρωμα...να κοστίζει ακριβά και να μην ταιριάζει με όλους...? ΚΑΛΌ ΒΡΆΔΥ ΑΓΑ…