(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @Vassoue1: μάτια. ... μωρό. .. ψυχή. ... απλές λέξεις... Το "μου" που τις συνοδεύει, από το στόμα σου τις κάνει ανεκτίμητες..!!!?