(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @EtimosDirectos: Además es de las más longevas pues se tiene constancia de lengua griega desde la etapa micénica, en el siglo XIII a…