(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

Facebook: «Έγιναν πράγματα στην πλατφόρμα μας, που δεν έπρεπε να έχουν γίνει» https://t.co/9y0AclJop3 https://t.co/zkXVRIeW0i