(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @agnister11: Κι η αγκαλιά είναι η πιο όμορφη μορφή επικοινωνίας..