(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

ATLAS viene de Ατλας, gigante que sostenía con sus hombros la bóveda celeste, por lo que solía dibujársele en la po… https://t.co/hKCfEm7eOI