(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @BillP____: Μονάδα Μέτρησης Εκνευρισμού : Πριζομένος !