(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @GRISTOS: Σήμερα, ας σπεύσουμε να απολαύσουμε τη ζωή. Ποιος ξέρει αν υπάρχουμε αύριο;