(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @Claudiaki85: "Ο τελικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να μετατρέψει τους καθρέφτες σε παράθυρα." Sydney J. Harris https://t.co/Kj2oKCtnqx