(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @dirty_prince_: Είναι και κάτι τυχαία, τύφλα να έχουν τα προγραμματισμένα.