(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @agamoithute: Θέλει τόλμη η αγάπη θέλει να μη φοβηθείς τί θα πάρεις μη ρωτήσεις τί θα αφήσεις μη νοιαστείς!