(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @alexstamatopoul: Μα κοιτάζω ψηλά και βλέπω μόνο το φως. Ποτέ κάτω δεν κοιτάζω να δω τον ίσκιο μου. Τούτη τη σοφία πρέπει να μάθει ο άνθ…