(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @Dayafter2012: Non si possono attribuire colpe per la fine di un amore. ? È solo l'ineguatezza rivelata, dell'uno verso l'altra e…