(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @mourlos100: Στο ντι εμ σε γνωρισα.. Στο ντι εμ σε χωρισα... Στο ντι εμ σε μπλοκαρα Αμαρτωλο ντι εμ..