(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @Elias_Giann: Γι' αυτούς που ήρθαν από το πουθενά. Κι έμειναν... https://t.co/bvPkBunivw