(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @pranga3: φιλί μας, μας φέρνει πιο κοντά, τις ψυχές μας, η συγχώνευση για να μας κρατήσει .. https://t.co/bEBjFY79c2