(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @DON_VAG_NOM: Πολλές πέρασαν καμία δεν έμεινε ή δεν άξιζαν ή δεν άξιζα αλλά όλες κάτι πήραν και όλες κάτι άφησαν!