(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @Kikirikoula: Δύο άνθρωποι αν είναι να είναι μαζί.... Όσο μακριά κι αν τρέξει ο ένας απτον άλλον..... Πάλι μαζί θα βρεθούν! ? ?…