(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @Papavannesa: Δεν έχει σημασία αν ο άλλος είναι χοντρός η αδύνατος ,ωραίος η άσχημος ,πλούσιος η φτωχός Σημασία έχει πως σε κάνει να νι…