(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @Papavannesa: Η Βισση είναι μάρτυρας του γιαγιαχωβα