(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

I wouldn't say they were all disasters. So they weren't blockbusters, but if, like some u dbl ur money, then all go… https://t.co/AhYOhc4itp