(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @lastquasimodo: Καλο απόγευμα σε όλες & όλους ? https://t.co/BovIdqtMFY