(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @dscald4u: Later.....:\\.',........?‍♀️...........://....~,) https://t.co/Y21yrNoQnm