(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @justinsamulet: Camila looks more like Hailey's sister than her actual sister looks like https://t.co/sEnGE6FFAw