(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @filimonagis: Του είπα να μου φτιάξει έναν καφέ για να ανοίξει το μάτι μου αλλά μάλλον αυτός άκουσε για να ανοίξει ο κωλος μου!