(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @spigaro: Αυτοί οι ξένοι που έρχονται κι αλλοιώνουν τον πολιτισμό μας , δεν μπορούν να κάνουν πιό γρήγορα ?