(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @Kikirikoula: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι.... Πολύ αργά!!!