(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

Είσαι όλες τις ώρες ηλίθιος, ή μόνο όταν σε βλέπω εγώ;