(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @_TheSnape_: Διαβαζω επιστημονικό άρθρο με κυριο συγγραφέα τον Mauro Coli, που αυτόματα μετέφρασα σε Μαυρο Κωλί.