(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @Yascha_Mounk: Need a reminder of the human cost of dictatorship? All these are journalists who criticized Putin--and died under m…