(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @justinsamulet: You live in another world right? Even Smilers dragged her ass because of the dreads https://t.co/ZJhJfGKlpu