(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

You live in another world right? Even Smilers dragged her because of the braids https://t.co/ZJhJfGKlpu