(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

Are Zayn stans blind? I just want to know lol

They trying to drag me about staning little mix and I don't even stan them lol