(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

Vogue has been cancelled for me since 2013 so my faves better stay away from this shit