(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

O meu pensamento está com as famílias que perderam os seus mais queridos nos incêndios em Portugal ?

@kmitroglou mprawo mitrogooooool.respekt.?