(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @9ua1kXgxzL6NR5W: Ποτέ δεν έφυγε η ομορφιά από γύρω μας?εμείς αρχίσαμε να βλέπουμε την ασχήμια παντού?μη το κάνουμε στον εαυτό μας?Κα…