(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @mpalkonaki: ΄΄Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ΄΄ ΕΡΓΟ,,,ΣΑΝΤΡΟ ΜΠΟΤΙΤΣΕΛΙ........... https://t.co/TeYWd26lgk