(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @Vassoue1: Θα ανοίξω τα μάτια... και θα είσαι εκεί... και όλο το γκρίζο... θα χαθεί !!! ?Ελενα ? https://t.co/r451Z6LmBQ