(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @roz_orchidea: Αν δεν κτυπουσαντα κύματα τους βράχους στ ακροθαλασσι δε θα καμαρωνεςτο σχήμα τους. Έτσι στοιχίζει ακριβά η πείρα.…