(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @pranga3: Είναι συναρπαστικό να πάει μόνο με την παλάμη του χεριού μου το σώμα σας και να ξεκινήσει η πορεία προς την έκσταση…