(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

Καλο? https://t.co/AgSg6sPvKT — ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑΙΙΙΙ https://t.co/Vq30iGMZka