(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @Perivolidou: #ολοι_μαζί ν σταματήσουμε τ εργασιακό μεσαίωνα